Aktualności

Ekspansja Biomed-Lublin

20110817_142854.jpg
Środa, 17 Sierpnia 2011

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA, ma w planach zostać narodowym frakcjonatorem osocza. Jeśli Ministerstwo Zdrowia wybierze firmę z Lublina, wtedy Biomed rozpocznie produkcję preparatów osoczopochodnych w zakładzie frakcjonowania osocza, znajdującym się w Mielcu w specjalnej strefie ekonomicznej. W przypadku gdy Biomed nie zostanie wybrany przez Ministerstwo na narodowego operatora, frakcjonowanie osocza zostanie przeniesione do zakładów francuskiego partnera - holdingu farmaceutycznego LFB, który ma także zapewnić niezbędną technologię dla mieleckiego zakładu. Koszt wdrożenia szacowany jest na około 200 mln zł. Spółka w najbardziej pesymistycznym wariancie przewiduje w przyszłym roku wzrost zysku netto rzędu 16 mln zł.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA działa na polskim rynku od 1944 roku. Spółka zajmuje się produkcją preparatów leczniczych, wyrobów medycznych a także odczynników laboratoryjnych. Największy przychód osiągany jest ze sprzedaży probiotyków. W 2009 roku Biomed zakupił obiekty po upadłym Laboratorium Frakcjonowania Osocza sp. z.o.o. znajdujące się w Mielcu, aby móc rozpocząć produkcję preparatów osoczopochodnych. Spółka ciągle poszerza rynki zbytu na Europę i Azję, aktualnie swoje produkty eksportuje m.in. na Białoruś, Ukrainę, Rumunię, do Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Mołdawii. 29 lipca 2011 roku spółka Biomed-Lublin zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych


Źródła: Puls Biznesu, Biomed-Lublin

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.